Katoumas.gr

katoumas.gr : Όροι χρήσης

Όροι χρήσης


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το katoumas.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το katoumas.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του katoumas.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της katoumas.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του καταστήματος για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ιστοσελίδα katoumas.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Εντούτοις, η katoumas.gr δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή οι φωτογραφίες ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα  είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη. Επίσης η katoumas.gr, καμία ευθύνη δεν φέρει για τυχόν βλάβης , απώλεια κερδών, απώλεια συνεργασίας κ.α ή οτιδήποτε άλλο προκύψει από την λάθος περιγραφή ή φωτογραφία των προιόντων. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση της ιστοσελίδας με δική τους ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα katoumas.gr παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". Η katoumas.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία της ιστοσελίδας όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό.

Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η katoumas.gr δεν εγγυάται ότι η www.katoumas.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την katoumas.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η katoumas.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Η ιστοσελίδα www.katoumas.gr, οι υπάλληλοι , ή άλλοι αντιπρόσωποι του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες , για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις, ή έξοδα, ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών , διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών , ή δεδομένων , ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η katoumas.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα.

Η katoumas.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προιόντων , αλλά εγγυάται για την άμεση ενημέρωση των πελατών της περί μη διαθεσιμότητας των προιόντων. Η katoumas.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου. Η katoumas.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας.

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (και ως εκ τούτου και η ΕΤΑΙΡΙΑ) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του site, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του site της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. και την ιστοσελίδα της www.katoumas.gr  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. ή/και του www.katoumas.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.katoumas.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, στοχεύει στην  διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά.

Αγορά προϊόντων

Η πραγματοποίηση παραγγελίας θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά έτσι ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται και για την διαθεσιμότητα των προιόντων και κατόπιν θα πραγματοποιείται επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω e-mail (ενημέρωση κόστους αγοράς των προιόντων, τρόπος πληρωμής και αποστολής). Επίσης , το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος.

Αποστολή – Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται σε 24-72 ώρες. .Η ιστοσελίδα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Σε Περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προιόν μπορείτε στείλετε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. καθημερινές και ώρες 08:00-16:00 και αμέσως ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
- Σε Περίπτωση που έχει αποσταλεί η παραγγελία σας αλλά δεν την έχετε παραλάβει ακόμα θα Επιβαρύνεστε το κόστος των  Μεταφορικών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
- Επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Κατάστημα
- Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.katoumas.gr  πουλήθηκαν λανθασμένα προιόντα ή προιόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας(από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, ή στην τιμολόγηση κ.α)
-  Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα /πραγματικό ελάττωμα στο προιόν (στην λειτουργία) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προιόντος.
Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής είναι εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη παρουσίαζε ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας) ή ήταν κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένο κατά την μεταφορά, κ.λ.π.) ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει να επιστρέψει το προϊόν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης.
Επιπλέον για όλες τις περιπτώσεις το προιόν θα βρίσκεται στην εργοστασιακή του κατάσταση , πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του θα είναι η αρχική του καθώς και όλα τα παρελκόμενα και με όλα του τα έγγραφα που το συνοδεύουν από το εργοστάσιο κατασκευής του. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή.

Επίσης το επιστρεφόμενο προιόν θα συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς του για τους πελάτες λιανικής και για τους πελάτες που αγόρασαν με τιμολόγιο απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται με δελτίο Αποστολής. Αν στο επιστρεφόμενο προιόν η συσκευασία του είναι σε άριστη κατάσταση αλλά ο πελάτης δεν έχει τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι  δυνατή η επιστροφή του.
Σε Περίπτωση επιστροφής του προιόντος που δεν έχει ελάττωμα αλλά ο πελάτης θέλει να το επιστρέψει, πρώτα θα πρέπει να επικοινωνήσει με συνεργάτη της katoumas.gr την ίδια ή την επομένη εργάσιμη ημέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να μην έχει αποσφραγιστεί το προιόν .

Όπως επίσης αν δεν υπήρχε το προιόν στις αποθήκες μας αλλά έγινε ειδική παραγγελία για τον συγκεκριμένο πελάτη η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει το πελάτη. Και αν δεν πραγματοποιηθεί η επιστροφή στις παραπάνω ημερομηνίες η επιστροφή ή η αντικατάσταση του προιόντος δεν θα γίνεται δεκτή.
Τα Προιόντα που εξαιρούνται και δεν γίνεται να επιστραφούν για κανένα λόγο είναι τα ευπαθή όπως (καλώδια που έχουμε κόψει στα μέτρα που ζητήσατε ,ειδικές παραγγελίες κ.α)
Σε Περίπτωση που ύστερα από συνεννόηση με υπάλληλο του katoumas.gr έχει συμφωνηθεί πως  η επιστροφή θα επιβαρύνει την ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε η επιστροφή θα γίνεται με μεταφορική εταιρεία που θα σας υποδείξει ο συνεργάτης μας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιστροφές  ισχύουν αφού το προιόν θα φθάσει στο κατάστημά μας για τον απαιτούμενο έλεγχο αν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω προυποθέσεις.

Οι Αλλαγές-επιστροφές για τα προιόντα που έχουν συμφωνηθεί για την αλλαγή τους θα γίνεται με προιόντα μέχρι ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε.
Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν φέρει ευθύνη αποζημιώσεως-χαμένων κερδών-βλάβης κ.α για τα προιόντα που είναι για αντικατάσταση αν αυτό στον χρήστη ή στις εταιρίες κατά την άποψή τους τους προξένησε ζημιά.

Εγγύηση Πωλούμενων Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας τους ή του επίσημου εισαγωγέα. Ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης του κάθε προιόντος, ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το προιόν και την πολιτική εγγυήσεων της κάθε αντιπροσωπείας. .

Απαραίτητα για την εγγύηση είναι το παραστατικό αγοράς του προιόντος, χωρίς αυτό καμία εταιρία δεν αναγνωρίζει την εγγύηση του προιόντος. Σε περίπτωση που έχετε κάποιο προιόν που θα πρέπει να πάει στο αντίστοιχο σέρβις της εισαγωγικής εταιρίας επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την ακριβή διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας αυτών για να ενημερωθείτε το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε. Η Μεταφορά-Αποστολή του προιόντος στην κάθε εταιρία επιβαρύνει τον πελάτη. Η katoumas.gr πέραν από τις προβλεπόμενες εγγυήσεις που δίνουν οι εταιρίες για το κάθε προιόν δεν δίνει καμία απολύτως επέκταση αυτής.

Επίσης σε καμία περίπτωση η katoumas.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια κέρδους ή εσόδων που προκλήθηκε εξ αιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας των προιόντων , όπως επίσης και αν από τυχόν καθυστέρηση επισκευής ή αντικατάστασης του προιόντος από την εκάστοτε εταιρία , σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν αυτή στηρίζεται ακόμη και αν η katoumas.gr ή συνεργάτης της ενημερώθηκαν για την πιθανότητα προκλήσεως της εν λόγω απώλειας.

Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει:
1. Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ)
2. Αναλώσιμα υλικά, όπως μπαταρίες, τροφοδοτικά, μετασχηματιστές, μύτες κολλητηριών, λάμπες, ακουστικά, θερμοσυστελλόμενα, δετήρες κλπ.
3. Αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν σε όμοιες συσκευές.

Σε κάθε περίπτωση, και λόγω του μεγάλου όγκου διαφορετικών από την φύση τους προϊόντων, η εταιρεία μας είναι πάντα στην διάθεση σας ώστε να καλύψει κάθε απορία σας σχετικά με την πολιτική εγγύησης του προϊόντος ή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, γραπτώς, τηλεφωνικός ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως επίσης να σας ενημερώσουμε για τον πάροχο της εγγύησης, το διάστημα της εγγύησης, το διάστημα αποκατάστασης της βλάβης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας katoumas.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση ιστοσελίδας ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Καλέστε μας

Για τηλεφωνικές παραγγελίες

210 3250412


Διεύθυνση
Πραξιτέλους 15-19

Τα καταστήματα μας

1. Πραξιτέλους 15-19, Αθήνα


Τηλ.: 210 3250412

Fax.: 210 3237296

 2. Κουντουριώτου 15, Άνω Δάφνη (Μόνο αποθήκη)


Τηλ.: 210 9022512

Τράπεζες που συνεργαζόμαστε